logotyp
Login

Scholastika pro speciální školy

Stránky scholastika pro speciální školy a školky – dejte šanci dětem s poruchami učení

Stránky scholastika pro speciální školy a školky – dejte šanci dětem s poruchami učení

Dětí s poruchami učení neustále přibývá. Usnadněte jim školní přípravu pomocí školních stránek. Kvalitní koncept podporující vzdělávání dětí vyžaduje velkou spolupráci rodiny a školy. Dnes vzniká mnoho škol, zaměřených na potřeby dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Velkou úlohu ve vzdělávání dětí hraje rodina i škola.

Jak mohou školní stránky pomoci?

Důležitá je informovanost rodičů a dostupnost speciálních učebních materiálů. Některé mohou být k dispozici ke stažení na školním webu, nebo lze přidat odkazy na patřičné stránky s danou problematikou. Služba Directmail usnadňuje komunikaci tím, že můžete odesílat cíleně zprávy všem rodičům, nebo pouze cílovým skupinám. Lze vytvořit databázi mailů rodičů, jejichž děti mají různé poruchy učení a komunikovat s nimi častěji, než s ostatními rodiči.

Poruchy učení zatěžující celou rodinu

Zatímco průměrné dítě je schopné si samo chystat školní pomůcky a cíleně se připravovat na výuku již od prvních tříd základní školy, děti se specifickými vzdělávacími potřebami vyžadují zvýšený dozor a pomoc dospělých často i na  druhém stupni základní školní docházky. Pro tyto děti, často trpící různými formami poruch učení je nutný individuální přístup, který je možné zkvalitnit stránkami Scholastika. Žáci jsou zařazováni do speciálních škol s pravidelnou péčí psychologů, zvýšeným počtem pedagogů i logopedickou péčí, nebo jsou integrovány do běžných tříd ZŠ. Dítě trpící poruchami učení se zkrátka bez pomoci nenaučí a potřebuje pomoc dospělých.

Stránky scholastika s redakčním systémem nabízejí mnoho možností, jak pomoci těmto žákům i jejich rodičům. Zatímco starosti  jiných rodičů mnohdy končí kontrolou žákovské knížky a podpisem mnoha jedniček, děti s poruchami učení se stále dokola dožadují opakovaného vysvětlení, než dané učivo pochopí. Rodiče těchto dětí nebývají na třídních schůzkách překvapeni špatnými prospěchovými výsledky těchto dětí. Znají intelektuální schopnosti svých dětí a dobře vědí, co jejich dětem činí potíže. Rodiny s takovými dětmi potřebují od školy nejvíce pomoci.

Školní stránky mohou přispět rodičům a žákům zlepšit školní prospěch

Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i ostatní žáky prvních tříd může škola přispět návody na logopedická cvičení, které zveřejní na školním webu.

Pokud je škola zaměřena na speciální péči o děti s poruchami učení, o než se starají specialisté, můžete založit  sekci s články, do níž budete pravidelně přidávat odborné návody a cvičení, jak pracovat s dětmi, aby se zmírnily jejich specifické problémy. Do této sekce mohou přispívat pedagogové školy, školní logoped či psycholog. Čas od času můžete přidat článek externího odborníka. Mnozí rodiče neví, jak přesně s dětmi pracovat. Tímto jim poskytnete účinnou pomoc a návod, který může zlepšit prospěch i chování žáků. Nezřídka se stává, že rodič vysvětluje školní látku dítěti jiným způsobem než učitel. U dětí s poruchami učení je třeba postupovat opatrně a systematicky, aby dítě dané učivo správně pochopilo. Vzájemná spolupráce přináší užitek žákům, rodičům i pedagogům.

Rodiče mohou komunikovat i mezi sebou

Stránky scholastika mohou obsahovat sekci určenou právě pro tyto rodiče, která bude obsahovat důležité odkazy na stránky zabývají odbornou péčí o děti s poruchami učení. Velmi vhodné může být i založení diskuze na školních stránkách, kde se mohou zapojit rodiče dětí s dysfunkcemi a  hyperaktivitou. Poruch učení je dnes diagnostikováno mnohem více, než v minulých letech. Když těmto dětem poskytnete dobré podmínky k základnímu vzdělání, usnadníte jejich adaptaci ve školním  prostředí a dáte jim do budoucna možnost vyššího uplatnění na trhu práce. Podpořte vzdělání dětí, které vaši pomoc nejvíce potřebují. Objednejte si nezávazně zkušební demo stránek pro školy.

Možností jak pomoci dětem lépe zvládat učivo ZŠ je mnoho

Možností jak pomoci dětem lépe zvládat učivo ZŠ je mnohoPříklad z praxe - ZŠ Praha - přípravný ročník

Na naší škole byl 1. září 2006 zřízen přípravný ročník. Jedná se o nepovinnou součást základního školství. Do přípravného ročníku mohou být zařazeny děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo které mají odklad školní docházky a jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Máte zajímavé tipy, jak pomoci dětem s poruchami učení? Podělte se s námi.

*
*
*
 Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:
WEBOVÉ STRÁNKY PRO SVOBODNOU SPRÁVUBoleslavská 1905/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel. +420 246 033 276 - 7
E-mail: obchod@als.cz
Zastoupení - Středočeský kraj, Jihočeský Kraj, Jihomoravský kraj, Severní Čechy
Školní web, který splňuje:
- aktivní přístup
- přívětivost ovládání
- přístupnost webových stránek, responzivita
- cookies
- chytrý kalendář
- design podle Vašeho přání
- nízká cena
- omezení správy na vybrané sekce
- zaheslovaný přístup
- jazykové mutace
HOME weby, stránky pro školy, webové stránky pro zš, mš, web v ukrajinštině pro školy
Dotované www stránky pro školy s aktivním přístupem ke vzdělávání.
Projekt Scholastika umožňuje školám v ČR mít interaktivní webové stránky s redakčním systémem a on-line podporou za DOTOVANÉ ceny, navíc splňující  zákon 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek pro zdravotně postižené a zobrazení na mobilech.


UKRAJINSKÁ jazyková mutace stránek školy
Možnost zřízení ukrajinské verze webu školy pro rodiče a žáky z Ukrajiny.  Stránky pro školy a školky v ukrajinštině. Zvolte si sekce k prezentaci v ukrajinštině (např. Aktuality, Formuláře, Povinně publikované informace, Studijní materiály). Snadné přepínání mezi českou a ukrajinskou verzí pomocí symbolu vlajky v záhlaví. Možnost zřídit oddělený přístup do redakčního systému ukrajinské jazykové mutace vybraným osobám. Vytvoření ukrajinské jazykové mutace ke stávajícím stránkám Scholastika je v rámci podpory vzdělávání ZDARMA, provoz jazykové mutace 66 Kč bez DPH/měs. při platbě ročně.Created by © 2019 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek