logotyp
Login

Administrace, pokročilé funkce modulu i-Kalendář

Administrace i-Kalendáře

Nový kalendář - pro vytvoření nebo úpravu kalendáře pouze vyplníte příslušné kolonky.

modul i-Kalendářmodul i-Kalendářmodul i-Kalendář

Po založení kalendáře a vyplnění data si můžete zvolit samostatnou stránku na webu (obvykle stránka novinky), která bude s kalendářem provázaná.

I-Kalendář lze nastavit tak, aby se články z této sekce objevovaly v kalendáři a po kliknutí na detail v kalendáři se návštěvníkům stránek zobrazil celý článek.


i-Kalendář nabízí velmi jednoduché, ale i pokročilé funkce nastavení

Naše technická podpora Vám pomůže se základním nastavením i-Kalendáře.
Až se s i-Kalendářem blíže seznámíte, můžete začít využívat také jeho pokročilé funkce.
Mezi nejpraktičtější funkce i-Kalendáře patří např. vytvoření více kalendářů a jejich prolínání navzájem. Každá třída může mít vlastní kalendář akcí, do něhož mohou třídní učitelé vkládat aktuality. Rodiče a žáci mohou sledovat samostatný třídní kalendář, nebo centrální i-Kalendář celé školy, v němž se zobrazí i události jednotlivých tříd, vzájemně barevně odlišené.

Nastavení zobrazení několika kalendářů současně, v jednom náhledu

Nastavení zobrazení několika kalendářů současně, v jednom náhledu

Máte vytvořeno několik kalendářů a potřebujete nastavit, aby se navzájem prolínaly a zobrazovaly se současně?

Centrální školní kalendář se např. může prolínat se zobrazením kalendářů pro jednotlivé třídy. Aby nedošlo k nejasnostem, je třeba nastavit pro jednotlivé třídy odlišné barvy. Rodiče, kteří mají ve škole více než jedno dítě mohou akce sledovat na centrálním školním kalendáři.

Jak nastavit prolínání kalendářů?

Stránku, na níž je kalendář umístěn si najdete v administraci webu ve struktuře.

Kliknete na ozubené kolečko a do kolonky odkazovat jinam přidáte čísla všech kalendářů, které chcete zobrazit – např. 1,2,3,4,5.

Jak nastavit, aby se v kalendáři zobrazovaly články?

Do kolonky odkazovat jinam za čísla kalendářů ještě přidáte cl a pořadové číslo stránky, na níž je článek umístěn. Např. cl666.

V nastavení článku je třeba ještě doplnit:
- povolit detail článku
- vyplnit datum shodné s datem v kalendář
- vyplnit kolonku odkazovat jinam – odkaz na kalendáře + cl a číslo stránky
- v kalendáři v administraci události vyplňte webovou adresu článku (URL)


Administrace modulu i-Kalendář, i-Kalendář s denním či měsíčním režimu, velikosti i-Kalendáře

Po založení nového kalendáře se budou zobrazovat události daného kalendáře v měsíčním, nebo denním přehledu barvou, kterou si zvolíte.

Měsíční náhled na kalendáře

mohou se zde objevovat události z více kalendářů (události pak jsou různou barvou), po kliknutí na událost se zobrazí detail události, po kliknutí na den se dostanete do denního náhledu, editace události, Přehled kalendářů, Náhled detailu události.

Denní výpis, po kliknutí na čas (pokud máte oprávnění přidávat události, nebo jste správce kalendáře) se otevře okno vytvoření nové události s předvyplněným časem
Období definuje událost, která má delší platnost, například trvá dvě hodiny, nebo začíná v sobotu ve 13:00 a končí v neděli v 18:00 atp. Podle toho se událost zobrazuje v kalendáři.

Políčko URL může obsahovat odkaz na detailnější informace - na Vašem či jiném webu (adresu zadávejte včetně http://).

Modul umí pracovat s více kalendáři, jejichž události se mohou v zobrazení prolínat a mohou být barevně odlišené (např. události jednoho subjektu mohou mít jinou barvu, než události druhého subjektu).

I-Kalendář je navržen tak, že zadávání událostí můžete provádět na jednom webu, ale zmenšenina kalendáře v pravém sloupci se může zobrazovat i na jiném webu (aby jste nemuseli zadávat události 2x). Zmenšenina i- kalendáře může rovněž obsahovat události jen některých zvolených kalendářů, tedy ne nutně všechny.

I-Kalendář dokáže zobrazovat také články s detailem, které mají vyplněné datum a jsou umístěné na určité stránce (například novinky). Články se zobrazují v kalendáři šedou barvou a po kliknutí na ně se zobrazí detail článku.

stranka-objednavka-modulu-i-kalendar-51

NOVÝ ZÁKON O PŘÍSTUPNOSTI - DŮLEŽITÉ !!!

Objednávka verze webu s podporou zákona o přístupnosti

Objednávka verze webu s podporou zákona o přístupnosti intenetových stránek a mobilních zařízení č. 99/2019 Sb

Přihlaste se k odběru novinek školám

obrázek

DOTOVANÉ STRÁNKY PRO ZŠ A SŠ:

Vyzkoušejte DEMO verzi www stránek pro školy zdarma

obrázek

MŠ - dotované stránky pro školky

Právě připravujeme - prosinec 2017 / leden 2018
- internetové stránky skolka-jablicko.cz
- tvorba razítek, tisky, loga
- tvorba vizitek a bannerů


Partnerské odkazy:

Překlady do němčiny

Potřebujete opravdu kvalitní překlady do němčiny? Nabízím své profesionální služby. Spolupracuji s německými rodilými mlučími - profesionálními překladateli. Na poptávku odpovídám zpravidla do 60. minut. Nabízím Vám individuální přístup a své zkušenosti.

HOME weby, stránky pro školy
Příhlášení k odběru novinek
Modul kalendářVYZKOUŠEJTE MODUL
i-KALENDÁŘ:

- ruční zadávání
- automtaické zobrazení událostí
- malý i velký vzhled
Internetové stránky s aktivním přístupem ke vzdělávání. Projekt Scholastika umožňuje školám v České republice mít interaktivní webové stránky s redakčním systémem a on-line podporou za DOTOVANÉ ceny, navíc splňující nový zákon 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek pro zdravotně postižené a zobrazení na mobilech.

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek